uservideouser:
Viva la Vida - Torino, Stadio Olimpico 24/05/2012 - Mylo Xyloto tour (Prato Gold)