Scott Brooks:
Back to the Future intro + Mylo Xyloto